Aktuális események, pályázatok
Alapítványunk célja
Alapító okiratunk
Kérjük, támogasson bennünket
Elérhetoségeink

6. Az alapítvány célja:

6.1. A magyar őstörténet kutatása, a kutatási eredmények feldolgozása, publikálása, köz- és magánterületi emlékművek, szobrok, kisplasztikák vagy domborművek készíttetése, felállítása. Az alapítvány ebben a körben és célnak alárendelten működési területén mozgósítja a szellemi és anyagi erőforrásokat.

6.2. Az alapítvány közhasznú tevékenységet folytat. Az Alapítvány céljaiból adódóan az 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

6.3. Az alapító - az alapítvány céljaival összhangban - külön is kihangsúlyozza, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat. Az alapító - az alapítvány jellegének megfelelően - mindezen tevékenységek gyakorlását és kapcsolatok létrehozását a jövőre nézve is kizárja.
Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

<< | Oldal: 12/2 | >>