Aktuális események, pályázatok
Alapítványunk célja
Alapító okiratunk
Kérjük, támogasson bennünket
Elérhetoségeink

7. Az alapítványhoz való csatlakozás:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi magánszemély, vagy jogi személy szabadon csatlakozhat. A csatlakozási szándékot az alapítvány kuratóriumánál kell bejelenteni.

8. Az alapítvány kezelő szerve (kuratórium):

8.1. Az alapítvány kuratóriuma 3 főből áll. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki.

8.2. Az alapítvány kuratóriumának tagjai:

* Pej Kálmán (1033 Bp. Cserepes u. 9.) elnök,
* Moys Csaba (2600 Vác, Kandó Kálmán u. 41.)
* Fazakas Gábor (1114 Bp. Bartók B. u. 61. I./6.)

 

8.3. A bármely okból kiesett kuratóriumi tag helyére az alapító jelölhet új tagot.

8.4. Az alapító jogosult a kuratóriumot, mint testületet, ill. annak egyes tagjait külön-külön,
- egyidejűleg új kuratórium vagy kuratóriumi tag kijelölésével - visszahívni, ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti. Az alapító halála, illetve az alapítvány megszűnése után ez a jogosultság a bíróságot illeti meg.

<< | Oldal: 12/3 | >>